Roforis Zakelijk

Bedrijven, overheden. projectontwikkelaars en zorginstellingen stellen zeer diverse eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. In het intakegesprek worden u plannen / wensen vastgelegd en desgewenst een plan van aanpak opgesteld.

Realiseren


Uw project is nu klaar voor de realisatiefase. Het project geheel door Roforis laten uitvoeren of juist in gedeeltes uitbesteden. In overleg wordt de planning vastgesteld. Deskundig personeel en moderne machines worden ingezet om alles te realiseren.

-Groot / klein grondverzet.
-Ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen, riolering, drainage).
-Leverantie en realiseren bestrating. Machinaal en ouderwets vakmanschap.
-Leverantie en realiseren verlichting.
-Leverantie en realiseren beplanting
-Kleine waterkundige bouwwerken.
-Speelvoorzieningen.
-Parken en speeltuinen

Neem contact op!